Τραγούδι του Σπύρου από τον δίσκο, "Μουσική τραγούδι και χορό με τον Σπύρο τον Γιαννιό".

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.